Werkwijze

lisette-verbunt-6Werkwijze

Na de telefonische aanmelding of aanvraag via de email, wordt er zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. Voor het eerste gesprek wordt er een aanmeldingsformulier en een afsprakenbrief toegestuurd. Nadat dit aanmeldingsformulier is ingevuld en naar mij is terug gestuurd, kan ik mij voorbereiden op het eerst gesprek. In de aanpak zal ik aansluiten bij wat er nú speelt. Na een inventarisatie van de huidige situatie stellen we de doelen vast. Daarna zal gezamenlijk het behandelplan worden opgesteld. Vervolgens start ik bij relatie therapie bij voorkeur met beide partners. Bij gezinstherapie begin ik meestal met het hele gezin, bij individuele therapie met degene die zich heeft aangemeld. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties geef ik mensen handreikingen of opdrachten mee, waardoor zij beter in staat zijn om zelf oplossingen te vinden.

De frequentie en de duur van de therapie kunnen variëren. In het begin zijn de sessies elke week of 1x per twee weken. Later 1x per drie of vier weken. Na circa vijf sessies is er een evaluatie. Individuele gesprekken duren zestig minuten, relatie- of gezinsgesprekken doorgaans anderhalf uur.

Wanneer men bij mij niet aan het juiste adres is, of wanneer er naast de relatieproblemen nog andere specifieke problemen spelen, vind ik het belangrijk om mensen goed door te verwijzen. Ik heb inzicht in de ernst van problematieken en inzicht in de sociale kaart van de regio en weet daardoor de juiste ingangen te vinden. Daarnaast beschik ik over een groot netwerk.