Emotionally Focused Therapy (EFT)

lisette-verbunt-2Emotionally Focused Therapy (EFT)

Deze vorm van relatie therapie is ontworpen door Sue Johnson. Zij laat zien dat het begrijpelijk is dat partners soms in een patroon verstrikt raken dat steeds heftigere vormen gaat aannemen. Partners kunnen steeds vervallen in dezelfde conflicten, waarbij zij elkaar verwijten maken, of zich juist afsluiten , waarbij zij zich steeds verder van elkaar verwijderd gaan voelen. Hoe langer zo’n patroon bestaat hoe sneller het patroon in werking treedt, hoe meer de relatie erdoor raakt ‘besmet’ en hoe moeilijker het wordt dit te doorbreken.

De therapeut helpt deze patronen te herkennen waardoor je er meer zicht op krijgt en ermee kunt stoppen. Bewustwording van de emoties die een rol spelen in het reageren op elkaar is hierbij van belang. Deze emoties hebben vaak hun wortels in eerdere pijnlijke ervaringen die je hebt opgedaan in relaties met ouders, broers, zussen en andere belangrijke mensen in je leven. Deze oude kwetsuren kunnen opspelen wanneer je je in de partnerrelatie bedreigd voelt waardoor het gevoel van veiligheid raakt aangetast. Gevoelens die daarbij vaak een rol spelen zijn bijvoorbeeld angst voor verlating, angst niet de moeite waard te zijn, angst voor kritiek, voor afwijzing. Je voelt je bedreigd, wanneer je je onterecht bekritiseerd, genegeerd of niet begrepen voelt door je partner. En wanneer iemand zich bedreigd voelt in een liefdesrelatie kan die niet anders dan vluchten voor die angst, ertegen vechten of totaal verlamd raken. Vechten heeft vaak de vorm van beschuldigen, terwijl je in feite juist aan het vechten bent voor het behoud van contact. Vluchten/terugtrekken is een manier om jezelf te beschermen tegen de pijn of verdriet die je ervaart als de ander je afwijst of niet beschikbaar lijkt. Verlammen gebeurt vaak wanneer je je zo onmachtig voelt dat je niet meer weet wat te zeggen of te doen. Door hier bij stil te staan en te begrijpen hoe kwetsuren uit het verleden meespelen in de huidige relatie, kunnen de patronen veranderen in nieuwe patronen.

De therapeut zal zich richten op het vergroten van veiligheid en intimiteit en daarbij het voelen en uiten van emoties stimuleren: via de emoties komt de beweging en verandering. Beide partners worden gesteund in het leren accepteren van eigen gevoelens en die van de ander. Hierdoor ontstaat ook ruimte om de ervaringen die ten grondslag liggen aan deze emoties te gaan delen en komt er begrip voor het verband tussen ervaringen uit het heden en kwetsuren uit het verleden. Deze bewustwording helpt om het destructieve reactiepatroon in een vroeg stadium te onderkennen en te stoppen. Het herkennen van eigen emoties helpt om ook open te gaan staan voor de emoties van de ander in plaats van te vervallen in verwijten richting de partner of in zelfverwijt. Het wordt weer mogelijk elkaar te steunen en zo een veilige basis met elkaar creëren.

Meer informatie is te lezen in het boek dat Sue Johnson speciaal voor cliënten heeft geschreven:
“Houd me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie”

Uitgeverij Kosmos, ISBN978902153982
Zie ook de informatie op de landelijke website www.emotionallyfocusedtherapy.nl